Psiholoģiskā izpēte

Psiholoģiskā izpēte tiek veikta kognitīvo procesu, uzvedības, emociju un personības sfērām. Lai veiktu psiholoģisko izpēti, klienta izpētes pasūtījumam jābūt ar skaidru mērķi - kādēļ izpēte ir nepieciešama vai ko konkrēti vēlas noskaidrot.

Izpēte sastāv no 3 posmiem (vidēji 3-5 tikšanās):

1. posms - pirmā tikšanās ar klientu (45min), lai izvērtētu precizētu psiholoģiskās izpētes mērķi, pārrunātu galvenās grūtības un precizētu informāciju par klientu (dzīves gājums, pieredzētās traumas, saslimšanas, izglītība, nodarbošanās). Šādu informāciju būtiski iegūt, lai, nepieciešamības gadījumā, sastādītu pēc iespējas kvalitatīvāku atzinumu.

2. posms  - izpētes process, kura laikā klients aizpilda dažādus testus, aptaujas, veic uzdevumus. Tas individuāli var aizņemt sākot no 45 minūtēm līdz vairākām stundām (ja paredzams, ka izpēte var aizņemt vairākas stundas, tās iespējams sadalīt arī vairākās tikšanās reizēs). Izpētei nepieciešamais laiks atkarīgs no izpētes mērķa (no tā atkarīgs cik un kādi uzdevumi veicami), kā arī no paša klienta darba tempa. Pēc tam psihologs analizē iegūtos datus un, ja nepieciešams, aptuveni 2 nedēļu laikā tiek sagatavots arī izpētes atzinums (atbilstoši Psihologu likuma III nodaļa, 13. pantā noteiktajām prasībām).

3. posms Pēc klienta vēlēšanās un gadījuma nepieciešamības, atsevišķā tikšanās reizē (līdz 45min), psihologs sniedz iegūto rezultātu un secinājumu skaidrojumus, ar klientu pārrunā rekomendācijas.

Psiholoģiskās izpētes cenas

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem* (bez atzinuma) 

€150

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem* (ar atzinumu)

€250

*Cenā iekļautas 3 kontaktstundas, ja nepieciešams papildus laiks - 50 par stundu

Piesakies! 

Ja iespējams, ziņojumā lūdzu norādīt izpētes mērķi.

*pārbaudi arī savu SPAM mapīti