Biežāk uzdotie jautājumi

Kā es varu zināt, ka man nepieciešama psihologa palīdzība?

Ikvienam var noderēt objektīvs, neitrāls skatījums no malas, atbalsts izprotot savas emocijas un pieredzes. Bet jo īpaši tad, ja ierastie hobiji vairs nesagādā prieku, arī darba dienas vairs nav tik produktīvas kā gribētos, raizēšanās par ikdienišķām lietām kļuvusi traucējoša, izvairies no sociālām situācijām un visa tā rezultātā cieš attiecības.
Ja trūkst pārliecības, vai psihologs ir tieši tas, kas Tev nepieciešams, droši uzdod jautājumus, atbildēšu uz visu Tev interesējošo!

Ko es varu sagaidīt no pirmās tikšanās ar psihologu?

Pirmā tikšanās reize ar psihologu savā būtībā ir iepazīšanās. Papildus tam, tiek identificēta klienta problēma(-s) un izvirzīti mērķi, vienojoties par turpmāko sadarbību.
Es saviem klientiem sagatavoju arī vienošanos par sadarbības rāmi, lai nepaliktu neskaidrības vai neatbildēti jautājumi, jo klientam vienmēr ir tiesības uz informētu piekrišanu.

Cik ilgi un cik bieži man būs jāturpina šādas tikšanās?

Tas, cik tikšanās un cik regulāri būs nepieciešamas, ir ļoti individuāls jautājums, uz kuru atbilde tiek meklēta tāda, lai atbilstu tieši Tavai dzīves situācijai.
Kādā situācijā pietiek ar 10 konsultācijām, bet citos gadījumos var būt nepieciešams tikties pat vairākus mēnešus pa reizei nedēļai. Ir arī gadījumi, kad klients izvēlas sadarbību turpināt tiekoties reizi mēnesī gadiem ilgi, tādā veidā rūpējoties par savu garīgo veselību arī ilgtermiņā.

Kāda ir mana loma psiholoģisko konsultāciju procesā?

Klientam ir galvenā loma visa konsultēšanas procesa gaitā. Tieši klienta motivācija ir noteicošā veiksmīgai sadarbībai, jo ir būtiski, lai klients pats ir ieinteresēts izprast sevi, savas domas, emocijas un rīcības motīvus. Psihologs ir līdzās, lai atbalstītu un izgaismotu to, ko klients pats ir motivēts atrast.

Vai tas, par ko tiek runāts, paliek tikai starp mani un manu psihologu?

Īsā atbilde ir "Jā" - psihologs neizpauž informāciju par klientu, kas tapusi zināma, pildot profesionālos pienākumus, bez iepriekšējas klienta atļaujas, izņemot gadījumus, kas noteikti likumā.

Izņēmumi ir apstākļi, kuru tūlītēja nenovēršana var novest pie noziedzīga nodarījuma pret personas dzīvību, veselību, tikumību vai dzimumneaizskaramību. Šādā gadījumā psihologam ir pienākums ziņot atbildīgajām iestādēm. Psihologam ir jāvēršas attiecīgajās instancēs arī tad, ja klients apdraud pats sevi un nav vērsts uz sadarbību. 

Ko es varu un ko nevaru sagaidīt no sava psihologa?

Klīniskie un veselības psihologi identificē klienta funkcionēšanas īpatnības un mazina psiholoģiska rakstura problēmas, lai veicinātu  labklājību un izaugsmi, sniedzot psiholoģisko palīdzību garīgo, emocionālo, uzvedības un citu psiholoģisko grūtību gadījumos. Ar psiholoģiskās izpētes metodēm psihologs var identificēt psihisku stāvokļu iezīmes un sniegt rekomendācijas tālākai izmeklēšanai un, nepieciešamības gadījumā, medikamentozai ārstēšanai. Paša psihologa kompetence nav psihisku slimību diagnosticēšana un ārstēšana.