Par mani

Esmu klīniskā un veselības psiholoģe, ikdienā strādāju ar klientiem, kas piedzīvo attiecību grūtības, grūtības atpazīt, paust vai kontrolēt savas emocijas, ir piedzīvojuši traumatisku pieredzi, izjūt pazeminātu pašvērtējumu, bailes, trauksmi, depresiju, piedzīvo panikas lēkmes, stresu, taču tās nebūt nav  vienīgās grūtības, ar kurām vērsties pēc palīdzības un atbalsta. Kopā ar klientu, pēc individuālām vajadzībām un mērķiem, tiek veidota izpratne par problēmas būtību, rastas katram piemītošās stiprās puses un apzināti personīgie resursi produktīvākai, patīkamākai ikdienai ceļā uz labsajūtu. 

Es ticu, ka ikvienam jau piemīt tas, kas nepieciešams, lai mainītos un virzītu sevi un savu dzīvi vēlamajā virzienā. Bieži nepieciešama tikai droša vide, atbalstošas attiecības un atklātība pret sevi, lai šo iekšējo potenciālu īstenotu! Psihologa konsultācija ir īstā vieta un laiks, lai bez nosodījuma paustu savas domas un jūtas, trenētu jaunus komunikācijas veidus un pārveidotu pārliecības par sevi un pasauli!

Esi par soli tuvāk sev!

Izglītība 

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācija - klīniskais un veselības psihologs. Latvijas Universitāte. Mg. psych. LU dipl. PD F Nr. 9432
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Latvijas Universitāte. Bac. psych. LU dipl. BD F Nr. 8070

Psihologa reģ. Nr.: 3001358

Papildus

  • Shēmu terapijas bāzes apmācības - pašlaik
  • Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). Latvijas Universitāte. Apliecība Nr. 1-19-2021., 01.07.2021
  • Ahenbaha empīriski balstītā izpētes sistēma pirmsskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai (ASEBA). Latvijas Universitāte. Apliecība Nr. 1-19-2021., 01.07.2021


  • Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedrs
  • Latvijas Psihologu biedrības biedrs
  • “EMDR Latvija” biedrs 


Publikācijas

Laugale, L. B., Stokenberga, I. (2021).  Relationship of Internalized Homonegativity and Self Acceptance with Different Aspects of Orientation Disclosure in Non-Heterosexually Oriented Individuals.  Baltic Journal of Psychology, 22, 61–77.